• บริษัท ทรีลักซ์ สโตเรจ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทรีลักซ์ สโตเรจ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ธุรกิจจำหน่ายชั้นวางสินค้าใน warehouse และออกแบบสินค้าอื่นๆที่ทำจากเหล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่บวกับเรา

บริษัททรีลักซ์ สโตเรจ แอนด์ อีควิปเม้นท์ เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดเก็บสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ฯลฯ สินค้าที่จำหน่าย อาทิเช่น Micro rack , Selective pallet rack , Drive in pallet rack , Mezzanine floor ฯลฯ โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


26 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 331 ครั้ง

Engine by shopup.com